Eerste resultaten onderzoek GenX Helmond bekend

Eerste resultaten onderzoek GenX Helmond bekend -

In november 2017 is er GenX aangetroffen in de rioolwaterzuiveringen in Helmond. De gemeente Helmond heeft onderzocht hoe de stoffen vanuit het bedrijf Custom Powders zijn verspreid. Er is gekeken of PFOA en GenX in grond(-water), oppervlaktewater en slib op verschillende plekken kan worden aangetroffen met tot doel een inschatting te maken naar de maximale omvang van de verontreiniging. Rondom het bedrijf zijn de hoogste concentraties GenX en PFOA gevonden door verspreiding via de schoorsteen. Naar aanleiding van dit onderzoek is besloten nog een vervolgonderzoek in te stellen waarvan de resultaten begin 2019 worden verwacht. Zie hier.