Elfde Aanpassing van ATP

Elfde Aanpassing van ATP -

De Europese Commissie heeft de elfde aanpassing aan de technische en wetenschappelijke (“ATP”) van de CLP-verordening gepubliceerd. Deze zal vanaf 1 december 2019 gelden. Deze ATP omvat duizenden aanvullingen en veranderingen aan de geharmoniseerde lijst van indeling en etikettering van stoffen en mengsels. Zie hier.