Ervaart u knelpunten met de nieuwe PGS15?

Ervaart u knelpunten met de nieuwe PGS15? -

De herziene versie van de PGS15 is in september 2016 gepubliceerd. Vanwege de omgevingswet was het nodig om die versie onmiddellijk opnieuw te herzien. Bij deze zogenaamde ‘omzetting naar Nieuwe Stijl’ wordt de PGS-en gebaseerd op een generieke risicomethodiek. Dit herzieningsproces loopt nu en heeft in principe alleen betrekking op de risicomethodiek. Inmiddels blijkt er echter een aantal fouten/ knelpunten te zitten in huidige versie. Voor zover mogelijk worden deze meegenomen in het huidige herzieningstraject.
 
Als u ook tegen knelpunten aanloopt bij het toepassen van de huidige PGS15, laat dit dan zo snel mogelijk weten.
 
Het VHCP zal dit dan samen met de VNCI inbrengen in de PGS15-overleggen met de andere stakeholders. Het is veel gunstiger om knelpunten nu al mee te nemen. Wanneer wordt gewacht tot de conceptversie verschijnt, is aanpassing veel lastiger omdat er dan een veel uitgebreider onderbouwing nodig is. Neem hier contact op.

Meer leest u in de VHCP Nieuwsbrief.