EU-OSHA Informatiebladen nanomaterialen en gevaarlijke stoffen

EU-OSHA Informatiebladen nanomaterialen en gevaarlijke stoffen -

EU-OSHA heeft nieuwe informatiebladen gepubliceerd over nanomaterialen en gevaarlijke stoffen. Zo bevat het informatieblad ‘gefabriceerde nanomaterialen op de werkplek’ informatie en tips over het beheersen van de risico’s die behoren bij deze zich snel ontwikkelende technologie. Het informatieblad ‘praktische tools en richtsnoeren voor gevaarlijke stoffen op de werkplek’ focust op het belang van dergelijke hulpmiddelen bij het beperken van de blootstelling van werknemers aan schadelijke stoffen. Zie hier.