Europees Parlement onderschrijft de herziene kaderrichtlijn betreffende afvalstoffen

Europees Parlement onderschrijft de herziene kaderrichtlijn betreffende afvalstoffen -

Onlangs is de kaderrichtlijn afvalstoffen (2008/98/EG) gewijzigd. Deze bevat nu een verplichting voor leveranciers om ECHA op de hoogte te stellen van de aanwezigheid van zeer zorgwekkende stoffen in voorwerpen. Het Europees Parlement heeft deze wijziging goedgekeurd. Definitieve publicatie van de nieuwe regels wordt deze zomer verwacht. Zie hier.