Evaluatie van 10 jaar REACH

Evaluatie van 10 jaar REACH -

De REACH Verordening is ge├źvalueerd. De algemene conclusie is dat REACH duidelijk bijdraagt aan het behalen van de doelstellingen van het verbeteren van de chemische veiligheid, maar dat er wel verbeteringen mogelijk zijn. Zoals verwacht worden geen aanpassingen van de regelgeving zelf voorgesteld. Wel zijn verschillende acties ge├»dentificeerd. Zo moet de werkbaarheid van VIBs worden verhoogd en substitutie worden gestimuleerd. Daarnaast zouden ZZS door de keten heen gemonitord moeten worden. Ook wordt aanbevolen om de registratie-eisen voor lage tonnagebanden en polymeren nader te evalueren, zie hier.

Meer leest u in de VHCP Nieuwsbrief.