FME uit bezorgdheid over REACH-deadline

FME uit bezorgdheid over REACH-deadline -

FME maakt zich zorgen om de REACH-deadline. FME-leden registreren stoffen en mengsels niet zelf, maar zijn wel afhankelijk van deze stoffen in hun productieproces. Als na de deadline blijkt dat stoffen niet geregistreerd zijn, kan dit leiden tot een productiestop bij een bedrijf. FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming heeft staatssecretaris Van Veldhoven (I&W) verzocht de problematiek in Brussel met spoed aan de orde te stellen, zie hier

Meer leest u in de VHCP Nieuwsbrief.