Gevaarsinformatie ontbreekt bij online advertenties

Gevaarsinformatie ontbreekt bij online advertenties -

Na controle door ECHA op online advertenties voor gevaarlijke chemische mengsels op vermelding van gevaarsinformatie bleek dat bij 82 % de vereiste gevarenaanduiding ontbrak. Zie hier.