Gewijzigde probitrelaties voor zeven stoffen

Gewijzigde probitrelaties voor zeven stoffen -

Veiligheidscontouren rondom bedrijven worden berekend met het rekenprogramma Safeti-NL. Voor giftige stoffen gebruikt dit programma probits. Probits worden gebruikt om de impact van stoffen in kaart te brengen. Voor een zevental stoffen zijn door IenW en het RIVM probits opnieuw afgeleid. Zij mogen vanaf heden gebruikt worden voor QRA berekeningen. Het gaat om de stoffen: Allylalcohol, Ethyleenoxide, Fosgeen, Koolmonoxide, Methylmercaptaan, Stikstofdioxide, Zwaveldioxide.
 
Daarnaast voert het RIVM een onderzoek uit naar de consequenties van zowel de nieuwe probitrelaties als van het nieuwe rekenpakket Safeti-NL 8.0.