Herziening Verordening over precursoren voor explosieven

Herziening Verordening over precursoren voor explosieven -

In Europa wordt gewerkt aan een herziening van de verordening over precursoren voor explosieven. Er worden door de Europese Commissie diverse wijzigingen voorgesteld (zie hier), waaronder:
  1. een uitbreiding van de lijst met precursoren waarvoor een beperking geldt met zwavelzuur, nitromethaan en ammoniumnitraat in stikstof (zie voorstel voor precieze concentraties);
  2. verduidelijking dat de restricties en verplichtingen ook gelden bij online verkoop;
  3. verplichting om verdachte transacties binnen 24 uur te melden;
  4. invoering van definitie voor ‘professioneel gebruiker’. Momenteel kunnen rechtspersonen precursoren voor explosieven kopen zonder een specifieke professionele behoefte te hebben. Daarom introduceert de herziening extra waarborgen voor verkoop aan rechtspersonen.
  5. aanscherping van de informatie-uitwisseling in de keten.
 
Ad 4: Nederland is terecht kritisch tegenover de wijze van uitbreiding van de ‘professioneel gebruiker’.
De verordening verplicht slechts tot het stellen van twee vragen over beroep en beoogde toepassing. Deze kunnen door kwaadwillenden gemakkelijk worden omzeild. De Nederlandse wet eist momenteel al dat gebruikers bij aankoop van precursoren voor explosieven hun KvK-nummer en geregistreerde sectorspecifieke SBI-code laten zien. Hieruit kan worden afgeleid of de professionele gebruiker de stof echt nodig heeft. Zie hier.
 
Ad 5: VHCP-leden die een precursor met explosieven verkopen moeten aan hun afnemers melden dat de stof onderworpen is aan beperkingen. Wanneer zij de stof ook verkopen aan professionele en/of niet-professionele gebruikers, moet aantoonbaar zijn dat hun salespersoneel op de hoogte is van de risico’s en regels rondom de producten.