Informatie over gevaar chemische stoffen ontbreekt

Informatie over gevaar chemische stoffen ontbreekt -

De NOS heeft afgelopen maand een artikel geplaatst over de onwetendheid over de mate van gevaar van chemische stoffen. Martijn Beekman, REACH-database verantwoordelijke bij het RIVM, stelt dat ontbrekende informatie een gevaar voor de volksgezondheid kan opleveren. Van het grootste deel van de 21.000 meest gebruikte chemische stoffen in Europa is onbekend of ze een gevaar vormen voor de volksgezondheid. Informatie over de stoffen, zoals de mate waarin ze kankerverwekkend of giftig zijn, wordt door fabrikanten niet of onvoldoende aangeleverd. Dure testen lijken hiervoor de reden. Zie hier. De chemie benadrukt in een reactie dat dankzij REACH de EU beschikt over de meest uitgebreide databank van chemische stoffen ter wereld. Daarnaast heeft de Europese Commissie een onafhankelijke evaluatie uitgevoerd en geconcludeerd dat de afgelopen tien jaar veel vooruitgang is geboekt op het gebied van kennis over chemische stoffen.