Inspectie publiceert overzicht overtredingen Brzo-bedrijven

Inspectie publiceert overzicht overtredingen Brzo-bedrijven -

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft Staatssecretaris Van Veldhoven toegezegd een overzicht met de overtredingen van Brzo-bedrijven openbaar te maken op de website van BRZO+. Hierin zijn op basis van de reeds beschikbare openbare samenvattingen van inspectierapporten van alle Brzo-bedrijven, de overtredingen per bedrijf opgenomen. Zie hier.
 
Provincie Zuid-Holland heeft tevens samen met DCMR een interactieve kaart gemaakt met daarop de locaties van ongeveer 120 risicovolle bedrijven. Tevens worden o.a. inspectieresultaten, emissiegegevens en bedrijfsrisico’s gegevens. Zie hier. Per 1 september zal de provincie Noord-Holland overtredingen van chemiebedrijven eveneens openbaar maken. Zie hier.
 
Een overzicht dat uitsluitend de overtredingen bevat, brengt het risico met zich mee dat gebalanceerde duiding ontbreekt (i.t.t. het al eerder openbare inspectierapport). U wordt daarom geadviseerd om op uw eigen bedrijfswebsite een toelichting te geven bij eventuele tekortkomingen. Zo  communiceert u op een transparante manier en kunt u uitleggen welke maatregelen u sindsdien heeft getroffen.