Inspectie SZW richt zich op verminderen blootstelling gevaarlijke stoffen

Inspectie SZW richt zich op verminderen blootstelling gevaarlijke stoffen -

De Inspectie SZW richt zich op het verminderen van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen. In Nederland is het de verantwoordelijkheid van de werkgever dat iedere werknemer veilig en gezond kan werken. Werkgevers moeten daarom weten welke risico's hun werknemers lopen en maatregelen treffen om de risico’s te verkleinen of te voorkomen. Ter voorbereiding op een inspectie kan de zelfinspectietool gevaarlijke stoffen handig zijn. Hier kunnen werkgevers zien welke verplichtingen uit de Arbowet van toepassing zijn voor het werken met gevaarlijke stoffen. Zij beoordelen hun bedrijf zoals een inspecteur van de Inspectie SZW dat zou doen. Zie hier.