Inspectie SZW wil o.a. gaan inzetten op net-niet-Brzo-bedrijven

Inspectie SZW wil o.a. gaan inzetten op net-niet-Brzo-bedrijven -

Het Jaarplan beschrijft op hoofdlijnen de activiteiten die de Inspectie SZW in 2019 wil uitvoeren. Zo wordt in het plan beschreven dat naast het aannemen en opleiden van gespecialiseerde inspecteurs, er een gespecialiseerd operationeel team wordt gevormd exclusief gericht op de aanpak van veilig werken met gevaarlijke stoffen. Daarnaast wordt er een wetswijziging ontwikkeld voor bedrijven die qua risico net niet als Brzo-bedrijf worden bestempeld. Die wijziging kan leiden tot een strenger regime voor ongeveer 800 bedrijven. Daarnaast worden voor veel gevaarlijke stoffen de grenswaarden de komende jaren verder aangescherpt. Ook wordt verkend of de inspectie bedrijven aanvullende verplichtingen kan opleggen om kennis over gevaarlijke stoffen met elkaar te delen. Zie hier voor het Jaarplan en hier voor het Meerjarenplan.
 
Het kabinet investeert de komende jaren € 50,5 miljoen per jaar extra in de I-SZW, schrijft staatssecretaris Van Ark aan de Tweede Kamer. Het geld wordt onder meer ingezet om de aanpak van blootstelling aan gevaarlijke stoffen flink te versterken. Zie hier.