Internetconsultatie Invoeringsbesluit Omgevingswet

Internetconsultatie Invoeringsbesluit Omgevingswet -

Het ontwerp-Invoeringsbesluit Omgevingswet wijzigt vier AMvB's onder de Omgevingswet en 40 andere besluiten, trekt 35 besluiten in en regelt de overgang. Het ontwerp-Invoeringsbesluit Omgevingswet bestaat uit zes onderdelen waarvan de eerste vier onderdelen wijzigingen betreffen van: het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit. De consultatie staat open tot 21 december. Zie hier.