Internetconsultatie onderhoudswijziging Activiteitenregeling milieubeheer

Internetconsultatie onderhoudswijziging Activiteitenregeling milieubeheer -

Het ministerie van I&W bereidt een wijziging van de Activiteitenregeling milieubeheer voor die voornamelijk is gericht op actualisatie. Deze bevat o.a. een aanpassing m.b.t. het opslaan van gasolie. Daarnaast wordt de lijst van stoffen, stofklassen en stofcategorieën op een aantal punten gewijzigd, o.a. voor bisfenol A en formaldehyde. De consultatie is open tot 19 december. Zie hier.