Jaarlijks € 50 miljoen extra voor versterking Inspectie SZW

Jaarlijks € 50 miljoen extra voor versterking Inspectie SZW -

Uit de begroting SZW blijkt dat het kabinet – geleidelijk oplopend naar 2022 – jaarlijks € 50 miljoen extra investeert in Inspectie SZW. Het geld wordt onder meer ingezet ter bevordering van een eerlijke arbeidsmarkt, waarin werknemers gezond en veilig kunnen werken. Ook neemt het aantal inspecteurs van Inspectie SZW toe met circa 80 werknemers. Zie hier.