Kamerbrief maatregelen stoffen bij suïcide

Kamerbrief maatregelen stoffen bij suïcide -

Minister Hugo de Jonge (VWS) heeft begin september een Kamerbrief gestuurd over maatregelen ter voorkoming van misbruik van stoffen voor suïcide. In Nederland is alleen de arts bevoegd om het leven van een ander te beëindigen of hulp te bieden. Voor ieder ander is hulp bij zelfdoding, of het verschaffen van middelen daartoe, strafbaar. Om de verkrijgbaarheid van stoffen die misbruikt kunnen worden bij suïcide te beperken moeten drempels worden opgeworpen om de beschikbaarheid van deze stoffen voor particulieren te beperken.
 
Eén van de drie actielijnen omvat zelfregulering door de chemiesector. De chemiesector is zich ervan bewust dat ook zij een taak hebben in de beperking van het gebruik van chemische stoffen voor suïcide. Zo bieden de meeste leveranciers de stoffen niet meer aan particulieren aan, of eisen een eindgebruikersverklaring. Daarnaast is het streven om in het najaar een convenant met de chemiesector af te sluiten waarin de verkoop van deze stoffen aan particulieren wordt tegengegaan. Dit doet het ministerie gezamenlijk met het VHCP en de VNCI. Zie hier.