Kamerbrief over de gevolgen van Brexit

Kamerbrief over de gevolgen van Brexit -

Uit een brief (hier) van Minister Schouten aan de Tweede Kamer blijkt de kabinetspositie t.o.v. de Brexit. Geconstateerd wordt dat export naar het VK voor 3,2% bijdraagt aan het Nederlandse bbp. Daarom is het van groot belang dat de EU en het VK komen tot een nieuwe relatie. De Brexit-onderhandelingen zijn een tweede fase ingegaan, waarbij wordt gesproken over het kader van de toekomstige betrekkingen en de overgangsperiode. De inzet van Nederland en de EU27 is een ambitieuze en vergaande toekomstige relatie. De opties worden echter sterk beperkt door de zogeheten ‘rode lijnen’ van het VK. De onderhandelingen met het VK worden gevoerd door de Europese Commissie; voor het Kabinet is behoud van de eenheid van de EU-27 daarbij van groot belang.
 
 
De uiteindelijke verantwoordelijkheid om voorbereid te zijn op de gevolgen van Brexit, zowel qua contingency als in voorbereiding op de toekomstige relatie, ligt volgens het Kabinet bij het bedrijfsleven. Een gedegen voorbereiding kost tijd en zekerheid over de uitkomst van de onderhandelingen zal te laat komen. Om het bedrijfsleven in staat te stellen zich goed voor te bereiden biedt het Kabinet ondersteuning. Zo is er een Brexit-loket (hier), waar ondernemers terecht kunnen met vragen. Ook wordt binnenkort een activatietool gelanceerd, waarmee bedrijven in kaart kunnen brengen welke voorbereidingen van belang zijn in aanloop naar de datum van de uittreding van het VK uit de EU. Hierbij kan gedacht worden aan de gevolgen voor import, export, contracten, digitale gegevens, intellectueel eigendom, transport en toelevering. Ook worden ondernemers begeleid bij het intensiveren van handel met derde landen.

Meer leest u in de VHCP Nieuwsbrief.