Landelijk Afvalstoffen Plan 3 gepubliceerd

Landelijk Afvalstoffen Plan 3 gepubliceerd -

Eind vorig jaar is het Landelijk Afvalstoffen Plan 3 in werking getreden met een looptijd van zes jaar. Het LAP bevat het beleid voor de verschillende afvalstromen. Dit valt uiteen in een algemeen deel en in 85 sectorplannen, zoals die voor procesafhankelijk industrieel afval van productieprocessen. In het LAP is aandacht voor de transitie naar een circulaire economie. In onderdeel B6 wordt ingegaan hoe men wil omgaan met de vraag wanneer een stof als afval moet worden gekwalificeerd. In onderdeel B14 komen de zeer zorgwekkende stoffen aan bod. Als de ZZS-concentratie hoger is dan 0,1 % (gram/gram) moet een risicobeoordeling worden uitgevoerd. U wordt geadviseerd de sectorplannen die op uw bedrijf van toepassing zijn langs te lopen. Zie hier voor meer informatie.

Meer leest u in de VHCP Nieuwsbrief.