Lijst geharmoniseerde stoffen door ECHA geactualiseerd

Lijst geharmoniseerde stoffen door ECHA geactualiseerd -

ECHA heeft de lijst geactualiseerd van stoffen met geharmoniseerde indeling en etikettering onder de CLP-verordening. In deze herziening is de laatste Aanpassing aan de Technische Vooruitgang (ATP) door de Europese Commissie verwerkt. Zie hier.