Lijst met kankerverwekkende stoffen op de werkplaats uitgebreid met acht stoffen

Lijst met kankerverwekkende stoffen op de werkplaats uitgebreid met acht stoffen -

Het Europees Parlement en de lidstaten zijn tot een akkoord gekomen over nieuwe grenswaarden voor de blootstelling aan acht kankerverwekkende stoffen op de werkvloer. Het gaat om: Epichlorohydrine, Ethylene dibromide, Ethylene dichloride, 4,4'-Methylenedianiline, Trichloroethylene, Complex PAH mixtures with benzo[a]pyrene as an indicator en Used engine oils. Het akkoord heeft betrekking op een bredere herziening van de richtlijn die de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen op het werk moet beperken. Zie hier.