Lijst met potentiële ZZS bijgewerkt

Lijst met potentiële ZZS bijgewerkt -

Het RIVM heeft de lijst met potentiële zeer zorgwekkende stoffen bijgewerkt. De lijst met potentieel zeer zorgwekkende stoffen bestaat nu uit 323 stoffen waarvan nog niet zeker is of ze ZZS zijn waardoor er meer gegevens nodig zijn om vast te stellen of ze zijn aan te merken als ZZS. Er zijn nu 31 stoffen aan de lijst toegevoegd en 35 van de lijst verwijderd omdat deze 35 zijn aangemerkt als ZZS of omdat de zorg niet kon worden onderbouwd. Zie hier.