Meer capaciteit bij I-SZW voor toezicht op gevaarlijke stoffen

Meer capaciteit bij I-SZW voor toezicht op gevaarlijke stoffen -

Staatssecretaris Van Ark (SZW) heeft het Jaarplan 2018 van de I-SZW aangeboden aan de Tweede Kamer. Er wordt ingezet op stevige uitbreiding van de capaciteit van de I-SZW. Dit moet het mogelijk maken meer te inspecteren bij o.a. BRZO-bedrijven. Tegelijkertijd kondigt zij aan extra maatregelen bovenop het Jaarplan te zullen treffen. Na de gebeurtenissen bij Dupont acht zij versterking wenselijk van het toezicht op blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Het bestaande programma wil zij verder versterken. Er komt ook extra toezicht op bedrijven die net onder de BRZO-grenzen vallen. Zie hier.

Meer leest u in de VHCP Nieuwsbrief.