Motie aangenomen om persistente stoffen uit te faseren

Motie aangenomen om persistente stoffen uit te faseren -

Tijdens de begrotingsbehandeling van IenW is door mevrouw Kröger (GroenLinks) een motie (hier) ingediend die vervolgens is aangenomen (hier). De motie vraagt de regering om in overleg met de Nederlandse industrie afspraken te maken over de uitfasering van het gebruik van persistente stoffen en deze afspraken onderdeel te laten zijn van de transitieagenda's. De VNCI zal in eerste instantie hierover worden benaderd. Daarbij ziet de industrie dat de principiële doelstelling van de motie niet slecht is, namelijk bescherming van de natuurlijke omgeving. Er zijn wel zorgen over de effectiviteit van de maatregel en de gevolgen voor de concurrentiepositie. Het VHCP heeft daarop geopperd om de motie meer te richten op gebruik door eindgebruikers en de verwerking na gebruik, i.p.v. gebruik door de industrie.

Meer leest u in de VHCP Nieuwsbrief.