Naleving Europese regels voor chemische stoffen verbeterd

Naleving Europese regels voor chemische stoffen verbeterd -

De ILT, NVWA en I-SZW hebben hun een verslag over het toezicht op productie en gebruik van chemische stoffen in 2016 gepubliceerd. Zij constateren dat de informatievoorziening steeds verder verbetert. Zo is vergeleken een duidelijke verbetering zichtbaar in het naleefpercentage van de belangrijkste rubrieken van de veiligheidsinformatiebladen tussen 2013 (25 tot 40%) en 2016 (circa 60%). De inspectiediensten kondigen aan vanaf medio 2018 te gaan inspecteren op de REACH-registratieplicht. Zie hier.

Meer leest u in de VHCP Nieuwsbrief.