Nederlandse chemieproductie schetst route naar 90% minder uitstoot

Nederlandse chemieproductie schetst route naar 90% minder uitstoot -

De Nederlandse chemische industrie kan in 2050 de uitstoot van haar broeikasgassen met zo’n 90% verminderen
ten opzichte van 1990. Technisch is het mogelijk, maar het kost wel wat. In totaal is er een investering van € 64 mrd nodig: €27 mrd voor de ombouw van de chemische industrie zelf en € 37 mrd voor de omslag die de energiesector
daarvoor moet maken. En daarbij is de hulp van de Nederlandse overheid onontbeerlijk. Die moet zowel financiƫle
steun bieden als speciaal beleid ontwerpen. De doelstelling van 90% minder reductie voor de chemische industrie in 2050 is conform het Parijsakkoord. Dit concluderen analisten van adviesbureau Berenschot, onderzoeksbureau Ecofys en de VNCI in een onderzoek in opdracht van de sector. Ook de Nederlandse doelstelling van 49% CO2-reductie voor 2030 is volgens het rapport technisch haalbaar. Zie hier en hier.

Meer leest u in de VHCP Nieuwsbrief.