Nieuwe versie ISO 22000 dichterbij

Nieuwe versie ISO 22000 dichterbij -

Het verwerken van het commentaar van ISO-lidstaten op de ontwerpversie van de norm ISO/DIS 22000 is voorspoedig verlopen. Het streven is nu om de definitieve nieuwe versie van de norm in de zomer van 2018 te publiceren.
 
De herziening van ISO 22000 loopt parallel aan de herziening van de 'General Principles for Food Hygiene and the HACCP-system' van Codex Alimentarius. Deze Codextekst is voor overheden leidend bij het controleren van de voedselveiligheid. Beide teksten hebben diverse overeenkomsten. Inmiddels is er tussen ISO en Codex een samenwerking en uitwisseling van informatie ontstaan. Hierdoor worden de teksten van beide organisaties continu vergeleken en waar mogelijk op elkaar afgestemd. Voor bijvoorbeeld het gebruik van termen en definities is dat essentieel. Wel is een aantal eisen uit de ISO-norm voor sommige kleinere en minder ontwikkelde voedselbedrijven mogelijk te hoog gegrepen. Zie hier.

Meer leest u in de VHCP Nieuwsbrief.