Notitie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Notitie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming -

Het secretariaat heeft een notitie opgesteld naar aanleiding van de AVG waarin aan de leden toelichting wordt gegeven over hoe ze moeten opgaan met de AVG in hun eigen bedrijfsvoering. De notitie is hier te vinden