Ontoereikende aanbevelingen om registranten in lage tonnagebanden te helpen

Ontoereikende aanbevelingen om registranten in lage tonnagebanden te helpen -

Mede naar aanleiding van vragen door het VHCP is in Brussel discussie ontstaan over de kosten voor registranten voor toegang tot gegevens voor de REACH 2018-registratie. De Europese Commissie, ECHA en brancheverenigingen waaronder de Fecc hebben geadviseerd over het verlagen van de kosten voor registranten van 1 – 10 ton voor de registratiedeadline. Er worden vier acties aanbevolen:

  1. Bekijk als registrant of u in aanmerking komt voor vrijstellingen uit artikel 12 REACH.
  2. Dien als registrant een ‘data sharing dispute’ in bij ECHA.
  3. Bied als SIEF aan registranten de optie van betaling in termijnen.
  4. Bied als SIEF aan registranten de optie van het betalen van een betaalbare ‘lump sum’.
 
Bij registratieproblemen in een viertal uitzonderlijke omstandigheden (bijv. bij verandering van de juridische entiteit) kunnen bovendien uitzonderingen worden gemaakt op de deadline. Zie hier.
 
Het VHCP is teleurgesteld dat de aanbeveling in zwakke bewoordingen is gesteld en dat deze alleen betrekking heeft op bestaande gegevens. De aanbeveling zal worden besproken in het Platform Stoffen.

Meer leest u in de VHCP Nieuwsbrief.