Openbaarmaking vrijhandelsverdrag EU-Japan

Openbaarmaking vrijhandelsverdrag EU-Japan -

De onderhandelingen over het vrijhandelsakkoord tussen de EU en Japan (JEFTA) zijn afgerond. De verwachting is dat de goedkeuringsprocedures in Japan en de EU in de tweede helft van 2018 zijn afgerond en dat bedrijven vanaf begin 2019 kunnen profiteren van het akkoord. Van de tarieven op goederen die de EU naar Japan exporteert wordt 98% afgeschaft. Tevens zal Japan stappen ondernemen om 220 non-tarifaire handelsbelemmeringen op te heffen. De verwachting is dat het akkoord voordelen zal opleveren voor distributiebedrijven. Zie hier voor meer info.

Meer leest u in de VHCP Nieuwsbrief.