Openbare raadpleging aanbevelingen autorisatielijst ECHA

Openbare raadpleging aanbevelingen autorisatielijst ECHA -

ECHA beoordeelt de stoffen uit de kandidaatslijst om te beslissen welke op de autorisatielijst moeten worden opgenomen. U kunt aanbevelingen indienen om een stof op de autorisatielijst te laten plaatsen. Alle ingediende aanbevelingen zijn hier te vinden.