Oproep melden grenswaarden carcinogene of mutagene agentia

Oproep melden grenswaarden carcinogene of mutagene agentia -

Vorig jaar is de Europese richtlijn gewijzigd die gaat over de bescherming van de werknemers tegen risico’s van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op werk. Hierin is een grenswaarde vastgelegd voor o.a. hydrazine en o-toluidine. Nu heeft de Staatssecretaris van SZW gevraagd om advies over het vastleggen van haalbare grenswaarden van hydrazine en o-tuluidine in Nederland.
In dat kader worden nu fabrikanten en gebruikers opgeroepen om aan te geven of de getoetste waarde haalbaar is. Reageren kan tot 1 januari 2019. Zie
hier.