Overzicht nieuwe NEN-normen gepubliceerd

Overzicht nieuwe NEN-normen gepubliceerd -

In de Staatscourant (2018, 51432) staat een overzicht van nieuwe publicaties van het NEN, incl:
  • NEN-EN 14596:2018: tanks voor transport van gevaarlijke stoffen – bedieningsapparatuur voor tanks – noodveiligheidskleppen;
  • NEN-EN 17110:2018: tanks voor het vervoer van gevaarlijke goederen – bedieningsuitrusting voor tanks – weerwegafsluiter voor beluchting en ontluchting. Zie hier.