PGS 31 eindelijk gepubliceerd

PGS 31 eindelijk gepubliceerd -

De nieuwe PGS31 (overige gevaarlijke stoffen: opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties) is gepubliceerd. Besloten is om deze PGS direct te gaan omzetten naar ‘nieuwe  stijl’, omdat dit noodzakelijk is i.v.m. de omgevingswet. Namens het VHCP is Mari den
Adel (Brenntag) betrokken geweest bij het opstellen van de nieuwe PGS31.
 
Eén van de zaken die aangepast zal worden is de overvulbeveiliging. Daarover is in deze versie van de PGS 31 geen consensus bereikt tussen overheid en bedrijfsleven. Binnenkort starten de onderhandelingen over de nieuwe stijl versie PGS 31. De VNCI organiseert, samen met de VHCP, voor de zomervakantie een voorlichtingsbijeenkomst. Zie hier.