Publicatie Rijkswaterstaat handreiking risicoanalyse ZZS in afvalstoffen

Publicatie Rijkswaterstaat handreiking risicoanalyse ZZS in afvalstoffen -

Rijkswaterstaat heeft de ‘Handreiking risicoanalyse ZZS in afvalstoffen’ gepubliceerd. De handreiking helpt bedrijven en vergunningverleners bij de beoordeling of toepassing van afvalstoffen met zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) geen onaanvaardbaar risico oplevert voor mens en milieu. Zie hier.