Quick Scan Veiligheidscultuur 19 bedrijven in het Rijnmondgebied

Quick Scan Veiligheidscultuur 19 bedrijven in het Rijnmondgebied -

TNO heeft in opdracht van DCMR onderzoek gedaan naar de veiligheidscultuur bij 19 bedrijven in het Rijnmondgebied, waaronder in de chemie, natte bulk en op- en overslag van gevaarlijke stoffen. Onlangs zijn de resultaten gepubliceerd waarbij er bij bedrijven veel aandacht voor de veiligheidscultuur is geconstateerd. Uit het onderzoek blijkt dat de veiligheidscultuur bij de onderzochte risicovolle bedrijven over het algemeen genomen voldoende is. Zie hier.