Rapport constateert hiaten in Europese chemieregelgeving

Rapport constateert hiaten in Europese chemieregelgeving -

Wetgeving over chemische stoffen staat verspreid over meer dan honderd richtlijnen en verordeningen. De Europese Commissie heeft opdracht gegeven voor een beoordeling van de risicobeoordelingsprocedures die worden gebruikt in de meest relevante chemiewetgeving (met name de CLP-verordening). Het rapport meldt een aantal hiaten in de EU-regelgeving ten aanzien van o.a. combinatie-effecten, hormoonverstorende stoffen, nanomaterialen, geneesmiddelen in het milieu, kwetsbare groepen en de circulaire economie, zie hier

Meer leest u in de VHCP Nieuwsbrief.