Registratienummers toegekend aan 32.515 registraties

Registratienummers toegekend aan 32.515 registraties -

Aan 32.515 dossiers zijn REACH-registratienummers toegekend per 31 mei 2018. Deze registraties beslaan 10.708 chemicaliƫn. In de dossiers waar nog geen registratienummers aan zijn toegekend ontbreekt nog informatie. De overgrote meerderheid van bedrijven heeft dus complete dossiers ingeleverd. Ongeveer 1% van de REACH dossiers in 2018 is tot dusverre afgewezen. Zie hier.