Richtsnoer gepubliceerd ter identificatie van hormoonverstorende stoffen

Richtsnoer gepubliceerd ter identificatie van hormoonverstorende stoffen -

ECHA en EFSA hebben een richtsnoer opgesteld ter toelichting op de criteria voor het vaststellen van hormoonverstorende stoffen van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Zie hier.