Roep om prijsgeven bedrijfsgevoelige informatie uit REACH

Roep om prijsgeven bedrijfsgevoelige informatie uit REACH -

ClientEarth heeft ECHA bekritiseerd wegens een gebrek aan transparantie. De groep activistische advocaten vraagt in het bijzonder om publicatie van informatie over de precieze hoeveelheden gevaarlijke chemische stoffen die in de EU en de namen en locaties van de fabrikanten. ClientEarth vindt dat deze informatie niet onder het mom van bedrijfsgevoelige informatie geheim mag worden gehouden. ECHA reageert terecht dat het nu al in de geest van de regelgeving handelt en niet voornemens is naar de oproep van ClientEarth te luisteren. Zie hier.

Meer leest u in de VHCP Nieuwsbrief.