Scherper toezicht op chemische bedrijven in de Botlek

Scherper toezicht op chemische bedrijven in de Botlek -

De provincie Zuid-Holland gaat scherper toezicht houden op risicovolle bedrijven in de Botlek. In het bijzonder wordt gelet op risicobedrijven, o.a. in de chemie, raffinaderijen en de tankopslag. Ook nieuwe vergunningen voor deze bedrijven worden nog uitputtender getoetst. Zie hier

Meer leest u in de VHCP Nieuwsbrief.