Staat van de arbeidsveiligheid toegelicht

Staat van de arbeidsveiligheid toegelicht -

Staatssecretaris Van Ark van SZW heeft Kamervragen beantwoord over de 'Staat van de arbeidsveiligheid'. Hieruit blijkt dat bij circa 30.000 bedrijven het risico van blootstelling aan kankerverwekkende stoffen speelt. Bij 15% van die bedrijven is een registratie van kankerverwekkende stoffen aanwezig (en dus bij 85% niet). Het gaat hier specifiek om de overtreding “geen aanvullende registratie RI&E bij gevaarlijke stoffen”. In de periode 2011–2017 zijn voor deze overtreding 117 waarschuwingen, 6 gevallen van een opgelegde eis, 3 boeteopleggingen en 27 andersoortige interventies opgelegd bij 74 bedrijven.
 
Van de LTIs is 2,2% veroorzaakt door ‘contact met stroom, hitte, kou, gevaarlijke stoffen en lawaai’. Bij 2,5% van het aantal door de I-SZW afgesloten ongevalsonderzoeken waarvan het ongevalsscenario is vastgelegd, was volgens de inspecteur sprake van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Volgens schatting van het RIVM worden 3000 (75%) van de 4100 dodelijke beroepsziekten veroorzaakt door stoffen (aandoeningen aan de ademhalingswegen, kanker en hart- en vaatziekten). Zie hier