Staatssecretaris van I&W kondigt strenger regime achterblijvende Brzo-bedrijven aan

Staatssecretaris van I&W kondigt strenger regime achterblijvende Brzo-bedrijven aan -

In een bief aan de Tweede Kamer licht Staatssecretaris Stientje van Veldhoven toe hoe zij de externe veiligheid wil vergroten.
 
Ten eerste zet zij in op het voorkomen van risico’s voor mens en milieu, bijvoorbeeld door onder de naam Safety Delta Nederland een plan voor kennisontwikkeling op te zetten voor de chemie. Hierin zouden wetenschap, industrie en overheid samen onderzoek naar veiligheid gaan uitvoeren.
 
Ten tweede zal Van Veldhoven zich blijven inspannen voor toezicht en handhaving. Daarbij wordt meer ingezet op de veiligheid bij net-niet Brzo-bedrijven. Daartoe wordt nu een analyse gemaakt om wat voor bedrijven het hier gaat. Ook kondigt Van Veldhoven aan om Brzo-bedrijven die willens en wetens niet aan de regels voldoen in de toekomst harder te gaan aanpakken. Zij krijgen apart toezicht en handhaving. Ook wordt binnen BRZO+ een project gestart om op het gebied van blootstelling de VHT-raakvlakken tussen ZZS en I-SZW te verkennen, zodat Brzo-toezichthouders elkaar kunnen versterken.
 
Ten derde wil Van Veldhoven de samenleving meer betrekken, bijvoorbeeld door meer inzicht te krijgen in de beleving van veiligheid door omwonenden van risicovolle activiteiten. Zie hier en hier