Tariefschorsingen en -quota per 1 juli 2019

Tariefschorsingen en -quota per 1 juli 2019 -

De nieuwe lijst met aanvragen en amendementen voor tariefschorsingen en -quota per 1 juli 2019 is gepubliceerd. Aanvragen voor een vrijstelling op invoerrechten zullen tussen november en januari worden besproken. Wanneer er geen bezwaren aan de kant van Europese bedrijven of de Europese Commissie zijn tegen de aangevraagde schorsingen en quota, dan zullen deze producten vanaf 1 juli 2019 vrij van invoerrechten de EU binnen mogen komen. Hier kunt u de schorsingen en de quota vinden.