Tien nieuwe stoffen toegevoegd aan kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen

Tien nieuwe stoffen toegevoegd aan kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen -

Er zijn tien nieuwe stoffen toegevoegd aan de kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen voor autorisatie waardoor deze lijst nu in totaal 191 stoffen bevat. Op 27 juni zijn de volgende tien stoffen toegevoegd: Octamethylcyclotetrasiloxaan, Decamethylcyclopentasiloxaan, Dodecamethylcyclohexasiloxaan, Lood, Disodium octaboraat, Benzo [ghi] peryleen, Terfenyl gehydrogeneerd, Ethyleendiamine, Benzeen-1,2,4-tricarboxylzuur 1,2-anhydride (trimellietzuuranhydride) en Dicyclohexylftalaat. Zie hier.