TNO: Ziekte aan ademhalingswegen en kanker grootste ziektelast door gevaarlijke stoffen

TNO: Ziekte aan ademhalingswegen en kanker grootste ziektelast door gevaarlijke stoffen -

Het ministerie van SZW werkt aan een meerjarenprogramma voor het voorkomen van beroepsziekten. Daarbij geldt chemie als een grote sector waar blootstelling aan stoffen een risico is. Als input voor het meerjarenprogramma heeft TNO nu een rapport geschreven dat concludeert dat ziekte aan ademhalingswegen en kanker de grootste ziektelast vormen gerelateerd aan blootstelling aan gevaarlijke stoffen op de werkplek. Zie hier.