Toezicht door ILT op grootste maatschappelijke risico’s

Toezicht door ILT op grootste maatschappelijke risico’s -

De ILT zet de komende jaren steviger in op o.a. het toezicht op risicovolle bedrijven, zo wordt vermeld in het Meerjarenplan 2019-2023. Met vier nieuwe programma’s en een speciale website voor vergunningverlening geeft de ILT verder invulling aan haar organisatiewijziging. Zie hier.