Tweede Kamer debatteert over gevaarlijke stoffen en financiële zekerheidstelling

Tweede Kamer debatteert over gevaarlijke stoffen en financiële zekerheidstelling -

Op 16 mei 2018 vond een debat over Externe Veiligheid plaats. Tijdens het debat benoemde Staatssecretaris Van Veldhoven (I&W) dat zij de breed gedeelde wens van de Kamer steunt om de grip op chemiebedrijven te vergroten. Zij wil strenger beleid gebaseerd op risicobeheersing en het voorzorgsbeginsel, maar niet het stelsel ingrijpend wijzigen. Zie hier voor de uitwerking.
 
Een motie Von Martels (CDA) over financiële zekerheid werd overgenomen door de staatssecretaris; er wordt dus niet meer over gestemd. De motie:
  • verzoekt de regering een analyse te maken bij welke beperkte groep van gevallen (situaties of omstandigheden) dit risico het grootste is, en inzichtelijk te maken met welke instrumenten voorkomen kan worden dat de belastingbetaler voor eventuele saneringskosten opdraait, bijvoorbeeld via een financiële zekerheidsstelling,
  • verzoekt de regering tevens daarbij mogelijke gevolgen van deze instrumenten in beeld te brengen voor de bedrijven, de veiligheid en het toezicht en de handhaving.
N.a.v. moties van Ziengs (VVD) en Kroger (GL) wordt in de analyse ook gekeken naar de situatie in het buitenland en de mogelijkheid van een garantiefonds.
 
Volgende week wordt gestemd over de overige moties inzake GenX, BPA, hormoonverstorende stoffen en lozingen. Tevens wordt gestemd over een motie van Wassenberg (PvvD) die verzoekt te onderzoeken of en hoe de publieke kosten van onderzoeken naar schade kunnen worden verhaald op het veroorzakende bedrijf.