Update van de VHCP goede praktijk over melden van ongewone voorvallen

Update van de VHCP goede praktijk over melden van ongewone voorvallen -

Of een ongewoon voorval gemeld moet worden hangt af van de omstandigheden van het geval. De regels hiervoor staan verspreid over verschillende wetten. Om hier meer helderheid over te verschaffen is enige tijd geleden een zogenaamde ‘best supply chain practice’ over dit onderwerp ontwikkeld door de Commissie Milieu en Veiligheid van het VHCP. Deze goede praktijk is nu ge-update en uitgebreid, zie hier.

Meer leest u in de VHCP Nieuwsbrief.